Utvärdering bokning

När du gjort en bokning och arrangemanget är genomfört.

Vi är tacksamma om du vill ägna denna utvärdering en minut av din tid. Det är ett ovärderligt komplement till våra egna anläggningsbesök. Vi vidarebefordrar den till konferensanläggningen som också kommer att uppskatta dina synpunkter.

Utvärdering bokning

Fyll i formuläret och klicka på Skicka utvärdering

xxxTack för din förfrågan, vi kontaktar dig inom kort.
Bokningsnummer:
Vad tyckte du om arrangemanget?
Ge betyg: 1 = Dåligt, 2 = Mindre bra, 3 = Godkänt, 4 = Bra och 5 = Mycket bra.
Betyg Kommentar
Konferenslokaler:
Logi:
Måltider:
Personal:
Miljö:
Rekreation/aktiviteter:
Hur bra tyckte du BokningsBolagets service var?
Komma med förslag:
Ge information:
Vara snabba:
Hålla tider:
Service generellt:
Hur fick du vetskap om BokningsBolaget?
Välj från listan:
Annat sätt:
Övriga kommentarer:
Kan du tänka dig att anlita BokningsBolaget vid nästa arrangemang?
Ja   Nej